Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

ogrzewanie na olej przepracowany
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konwekcjogrzewanie na olej przepracowany .