kartoteka medyczna online

Oprogramowanie takie jak niebawem będą niezbędne dla dosłownie każdej placówki medycznej.
Mamy możliwość już teraz wykupić odpowiadające nam programy, ale czemu jest to potrzebne. O tej kwestii w poście.

Wikipedia o E-pacjencie

e-pacjent ? osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang.
Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora1.

Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent2.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health3.

Według niego: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-pacjent

Rejestracja do lekarza przez internet?

Coraz więcej rzeczy w naszym życiu dzieje się przez internet- sprawy urzędowe, wysyłanie PIT, praca, maile, znajomości. Jest tego z roku na rok coraz więcej i nie wiadomo czego można się spodziewać w przyszłości.
Jednak są plany nad stworzeniem jednaj , bardzo przydatnej rzeczy, mianowicie e-rejestracji do lekarza.
Idea jest bardzo prosta i polega na stworzeniu systemu elektronicznej kolejki do lekarzy specjalistów i nie tylko.

Zarejestrować można by się przez stronę, a informację przypominającą dostać na maila czy telefon.

Taki system rozwiązałby wiele problemów i z pewnością skróciłby kolejki do najbardziej obleganych specjalistów.

Dokumentacja medyczna już niebawem w komputerze

kartoteka medyczna online Dokumentacja medyczna musi być prowadzona w każdym ośrodku opieki zdrowotnej. Niebawem wejdą w życie przepisy dotyczące nowelizacji sposobu jej prowadzenia i przechowywania, a także udostępniania.
Obecnie każdy pacjent ma swoją kartotekę w postaci teczki lub segregatora, gdzie zamieszczone są informacje o przebiegu leczenia, chorobach i wynikach badań. Ustawa przewiduje zmianę analogowej dokumentacji na jej elektroniczny odpowiednik, więc wszystkie ośrodki medyczne będą musiały zainwestować w programowanie do e-dokumentacji medycznej, które spełnia podane w ustawie normy i założenia..

Widok do druku:

kartoteka medyczna online