desktop publishing – publikowanie zza biurka)

naklejki reklamowe Warszawa naklejki reklamowe Warszawa
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku.
W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w prog.