Przemysł poligraficzny jest szczególną dziedziną produkcyjną

naklejki drukowane cyfrowo naklejki drukowane cyfrowo
Poligrafia – dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków.

Na przestrzeni wieków zachodziły w niej zmiany, aż osiągnęła ona dzisiejszy etap przemysłowy, którego rozwój zachodzi w jeszcze szybszym tempie.

Przemysł poligra.